مصاحبه راوش در خبرگزاری تابناک

مصاحبه راوش در خبرگزاری تابناک

طبق آمار تقریبی دوستان من در حال حاضر ما ۱۰/۰۰۰خواننده فعال داریم و حدود ۲۰۰ نفرشون اسپانسر و یا تهیه کننده دارند و از این حدود چیزی نزدیک به ۲۰ نفرشون به استیج با بلیط فروشی زیاد و استیجی تقریبا ماندگار میرسن .