فرم خرید آلبوم

درباره آلبوم

هزینه آلبوم و هزینه ارسال 65 هزار تومان می باشد. این مبلغ را به شماره کارت 5047061037611619 به نام راوش واریز کنید. سپس کد تراکنش را به همراه اطلاعات کامل خودتان در این فرم کامل نمایید. آلبوم همراه با پوستر با امضای راوش به اسم خودتون به آدرس تعیین کرده ارسال می شود.