امشب راوش در برنامه جمع ایرانی از ساعت ۲۲:۰۰ تا ساعت ۲۳:۳۰ به صورت زنده از شبکه جهانی جام جم میهمان خانه های گرم ایرانی های خارج از کشور خواهد بود

نظر خود را ثبت نمایید: