پوستر اولین فیلم سینمایی قم | فیلم سینمایی هستی

  1. بسيار فيلم مزخرف و بچگانه اي بود. حيف وقتم كه واسه ديدنش گذاشتم.

    پاسخ

نظر خود را ثبت نمایید: